top of page
Blå stripe_Riksrevisjonen_edited.jpg

Riksrevisjonen

Litt om oss

I Riksrevisjonen får du mulighet til å jobbe med viktige saker for samfunnet og bidra til demokratisk åpenhet - en meningsfull jobb der du kan være med på å legge grunnlaget for endring, diskusjoner og beslutninger som faktisk påvirker norske borgere. Riksrevisjonen gjennomfører kontroller og undersøkelser av departementene, andre statlige virksomheter og statens eierinteresser i selskaper.

Blue background stripe.png

Vi undersøker problemstillinger som:

  • Hvordan brukes pengene Stortinget har bevilget?

  • Gjennomføres det Stortinget har bestemt på en effektiv måte?

  • Er statlige regnskap korrekte?

  • Jobber statsforvaltningen i tråd med lover og regler?

For å finne ut av dette gjør vi finansielle revisjoner, men også analyser og undersøkelser av forvaltningen. Det er også muligheter for å hospitere hos andre virksomheter og jobbe internasjonalt. Som nyansatt deltar du på et toårig opplæringsprogram.

bottom of page