top of page

Mediebyråforeningen

Litt om oss

Mediebyråforeningen er en ideell, uavhengig forening som har til formål å styrke mediebyråenes posisjon og omdømme, samt bidra til attraktiv, aktuell og bærekraftig bransjeutvikling. Innen medie- og kommunikasjonsbransjen er det sannsynligvis mediebyråene som har gjennomgått den største transformasjonen de seneste årene. Høy utviklingstakt, data og teknologi har drevet bransjen fremover og skapt nye arenaer for nye talenter.

Blue background stripe.png

Utviklingen har gjort mediebyråene til spennende kunnskaps- og kompetansebedrifter og representerer i dag et mangfold av fagområder de ønsker å attrahere nye talenter til 

  • Forretningsutvikling

  • Strategi

  • Medierådgivning

  • Data

  • Innsikt og analyse

  • Teknologi og utvikling

Ett av Mediebyråforeningens fremste formål er å øke kunnskapen og kjennskapen om mediebyråene som arbeids- og oppdragsgiver. 

 

Mediebyråforeningen ønsker derfor å delta på Karrieredagen for å sette fokus på fagområdene og karrieremulighetene mediebyråene representerer. På stand vil vi ha representanter fra mediebyråene, som kan fortelle og inspirere om hvordan den egentlige hverdagen fortoner seg i et mediebyrå – og hvilke karriereretninger som kan åpne seg.

 

Våre medlemmer er Carat, iProspect, MediaCom, Wavemaker, Atyp, OMD, PHD og MediaBrands.

bottom of page