top of page

attending

Companies

24.Seven.Office.White.png
24.Seven.Office.Logo.png
Econa.logo.white.png
Econa.logo.png
gjensidige-logo.White.png
gjensidige-logo.png
Bain&Company.White.png
Bain&Company.png
Dfind.logo.white.png
Dfind.logo.png
Implement.logo.white.png
Implement.logo.png
Bjørg&Fjell.logo.White.png
Bjørg&Fjell.logo.png
FernerJacobsen.logo.white.png
FernerJacobsen.logo.png
RSM.Logo.White.png
RSM.Logo.png
DNV.logo.white.png
DNV.logo.png
NorgesGruppen.logo.white.png
NorgesGruppen.logo.png
Posten&Bring.logo.white.png
Posten&Bring.logo.png
NTT Data Business Solutions.logo.white.png
NTT Data Business Solutions.logo.png
PwC.Logo.white.png
PwC.Logo.png
Protector Forskning ASA.logo.white.png
Protector Forskning ASA.logo.png
Pareto Securities.logo.white.png
Pareto Securities.logo..png
TheVit.no.logo.white.png
TheVit.no.logo.png
BearingPoint.logo.White.png
BearingPoint.logo.png
grant-thornton-vector-logo.white.png
grant-thornton-vector-logo.png
Value Group AS.logo.white.png
Value Group AS.logo.png
Riksrevisjonen.logo.white.png
Riksrevisjonen.logo.png
Cisco.logo.white.png
Cisco.logo.png
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.logo.white.png
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.logo.png
Arctic.logo.White.png
Arctic.logo.png
Swedbank.logo.white.png
Swedbank.logo.png
Devoteam.logo.white.png
Devoteam.logo.png
Exsitec.logo.White.png
Exsitec.logo.png
MatierOEC.logo.White.png
MatierOEC.logo.png
danske-bank.logo.white.png
danske-bank.logo.png
Intility.logo.white.png
Intility.logo.png
SopraSteria.logo.white.png
SopraSteria_logo.png
Capgemini-invent.logo.white.png
Capgemini-invent.logo.png
Söderberg&Partners.logo.white.png
Söderberg&Partners.logo.png
Agder Energi.logo.white.png
Agder Energi.logo.png
Hill+Knowlton_Strategies.logo.white.png
Hill+Knowlton_Strategies.logo.png
Nordea.logo.white.png
Nordea.logo.png
KPMG.logo.white.png
KPMG.logo.png
Bhl.logo.white.png
Bhl.logo.png
Orkla.logo.white.png
Orkla.logo.png
Manpower.logo.white.png
Manpower.logo.png
Infront.logo.white.png
Infront.logo.png
Maritime.Trainee.logo.white.png
Maritime.Trainee.logo.png
Equinor.svg.white.png
FMG.logo.white.png
FMG.logo.png
Equinor.svg.png
Mediebyråforeningen.logo.white.png
Mediebyråforeningen.logo.png
Mediebyråforeningen.logo.white.png
Knowit Insight.logo.png
Mediebyråforeningen.logo.white.png
Tietoevry.logo.png
Crowe.logo.white.png
Crowe.logo.png
CentricFinance.logo.white.png
CentricFinance.logo.png
Cleanworld.logo.white.png
Cleanworld.logo.png
Deloitte.logo.white.png
Deloitte.logo.png
Vikarpartner.logo.white.png
Vikarpartner.logo.png
BrødreneDahl.logo.white.png
BrødreneDahl.logo.png
Crayon.logo.white.png
Crayon.logo.png
Norvestor.logo.white.png
Norvestor.logo.png
Management Solutions.logo.white.png
Management Solutions.logo.png
StudentConsultingGroup.logo.white.png
StudentConsultingGroup.logo.png
Noa Connect.logo.white.png
Noa Connect.logo.png
DNB.logo.white.png
DNB.logo.png
Intunor.logo.white.png
Intunor.logo.png
Reitan Retail.logo.white.png
Reitan Retail.logo.png
TRY.logo.white.png
TRY.logo.png
Bat.logo.white.png
Bat.logo.png
Dfø.logo.white.png
Dfø.logo.png
JeffersonWells.logo.white.png
JeffersonWells.logo.png
KWC.logo.White.png
KWC.logo.png
unionGruppen.logo.white.png
unionGruppen.logo.png
YARA.logo.white.png
YARA.logo.png
Ecit.logo.white.png
Ecit.logo.png
Tine.Logo.white.png
Tine.Logo.png
amedia.Logo.white.png
amedia.Logo.png
View Ledger.logo.white.png
View Ledger.logo.png
DreamBroker.Logo.white.png
DreamBroker.Logo.png
bilia.Logo.white.png
bilia.Logo.png
BDO.Logo.shite.png
BDO.Logo.png
EF.Logo.white.png
EF.Logo.png
KBN.Logo.white.png
KBN.Logo.png
bottom of page