top of page
Blå stripe_BDO.png

BDO

Hvem er BDO?

BDO er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med kontorer over hele Norge. Vi har et bredt og sterkt fagmiljø, med inngående bransjekunnskap. Med mer enn 40 000 store og små virksomheter som kunder har vi opparbeidet en unik forståelse for norsk nærings- og samfunnsliv.

Blue background stripe.png

Hvem ser vi etter?

Vi jobber tett på kundene våre og hverandre, og er genuint opptatt av å skape et arbeidsmiljø med engasjerte, motiverte og kompetente medarbeidere. Det er viktig for oss å ha en inkluderende og mangfoldig kultur. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik bakgrunn, erfaring, kompetanse og perspektiver. I BDO skal alle føle tilhørighet. Vi støtter din utvikling og gjør det mulig for deg å realisere gode ideer og initiativer.

Karrieremuligheter for studenter:

Nyutdannede 2023:

  • Vi har ledige stillinger for nyutdannede i 2023 til flere avdelinger og kontorer med søknadsfrist 20. september.

  • Vårt Management Trainee-program har søknadsfrist 20. september.

  • Vårt helt nye 2-årige lederprogram «regnskaps-graduates» har søknadsfrist 20. september.

Internships:

  • Summer internship for 2023 har søknadsfrist 2. oktober.

  • Wintership for 2023 har søkandsfrist 26. September.

 

Summer internship er primært rettet mot 4. trinn og wintership er rettet mot 2. og 3. trinn.

Uansett hvilke drømmer og planer du har for karrieren din, får du erfaringer som bringer deg et langt skritt videre – både i og utenfor BDO.

bottom of page