top of page

attending

Companies

24.Seven.Office.White.png
24.Seven.Office.Logo.png
Econa.logo.white.png
Econa.logo.png
gjensidige-logo.White.png
gjensidige-logo.png
Bain&Company.White.png
Bain&Company.png
Dfind.logo.white.png
Dfind.logo.png
Implement.logo.white.png
Implement.logo.png
Bjørg&Fjell.logo.White.png
Bjørg&Fjell.logo.png
FernerJacobsen.logo.white.png
FernerJacobsen.logo.png
RSM.Logo.White.png
RSM.Logo.png
DNV.logo.white.png
DNV.logo.png
NorgesGruppen.logo.white.png
NorgesGruppen.logo.png
Posten&Bring.logo.white.png
Posten&Bring.logo.png
NTT Data Business Solutions.logo.white.png
NTT Data Business Solutions.logo.png
PwC.Logo.white.png
PwC.Logo.png
Protector Forskning ASA.logo.white.png
Protector Forskning ASA.logo.png
Pareto Securities.logo.white.png
Pareto Securities.logo..png
TheVit.no.logo.white.png
TheVit.no.logo.png
BearingPoint.logo.White.png
BearingPoint.logo.png
grant-thornton-vector-logo.white.png
grant-thornton-vector-logo.png
Value Group AS.logo.white.png
Value Group AS.logo.png
Riksrevisjonen.logo.white.png
Riksrevisjonen.logo.png
Cisco.logo.white.png
Cisco.logo.png
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.logo.white.png
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.logo.png
Arctic.logo.White.png
Arctic.logo.png
Swedbank.logo.white.png
Swedbank.logo.png
Devoteam.logo.white.png